Trang chủ

 icon-home-1  icon-home-2  icon-home-3
hri-acc-pic michaud-acc-pic promo-acc-pic_02

Quán cà phê Thanh Tâm, Đà Nẵng !

Quán cà phê có mục đích phi lợi nhuận, nhắm tới việc hỗ trợ và tạo việc làm cho người khuyết tật. Quán cà phê Thanh Tâm đã nỗ lực thiết lập các mối liên hệ, liên kết mạng lưới tạo việc làm cho người khuyết tật và sử dụng lao động là người khuyết tật. Có rất nhiều quán cà phê ở Đà Nẵng nhưng điều làm cho quán cà phê Thanh Tâm có nét độc đáo riêng, khác biệt với các quán cà phê khác chính là mục đích đặc biệt của quán.

Hân hạnh được đón tiếp !